top of page

COVID-19 maatregelen/guidelines

Corona maatregelen

Natuurlijk moeten we ons allemaal houden aan de laatste richtlijnen vanuit de overheid omtrent COVID-19. Hieronder proberen we alles zo goed en duidelijk mogelijk op een rijtje te zetten:

 • Als bestuur van U.S. Basketball proberen we onze leden zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de laatste richtlijnen. De richtlijnen van de overheid zijn in principe leidend en de leden zijn individueel verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de geldende richtlijnen en zich hier aan te houden.

 • In geval van overtreding van de richtlijnen/regels waarbij een boete wordt uitgedeeld (door bijvoorbeeld politie, handhaving) zullen desbetreffende individuen persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor deze boetes. U.S. Basketball aanvaardt hier geen aansprakelijkheid.

 • De laatste richtlijnen zijn te vinden op de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 • Daarnaast zijn de laatste updates en protocollen vanuit de NBB te vinden op: https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/

 • Boven alles geldt: Voel je je niet lekker? Heb je klachten als: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. BLIJF DAN THUIS! Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je anderen aansteekt.

 • Sporters kunnen door coaches/trainers/bestuur U.S. Basketball worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten als: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

 • Volg de aanwijzingen van het bestuur en personeel van de AmtelCampusHal te allen tijde op.

 • In de hal zullen looproutes worden aangebracht. Houd je aan deze looproutes.

 • Tijdens de training kan je gewoon basketballen zoals je gewend bent. Daarbuiten geldt nog steeds en overal: houdt 1,5e meter afstand. Let op dit geldt dus ook:

  • Als je de hal binnenkomt

  • In de kleedkamer

  • Naast het veld als je niet aan het trainen bent

 • Om de 1,5e meter naast het veld zo goed mogelijk te kunnen waarborgen houd je aan het volgende:

 • We delen de teams in per kleedkamer, gebruik alleen de kleedkamer die is toegewezen aan je team. Deze indeling zal later bekend gemaakt worden en tijdens de eerste trainingen op de deur van kleedkamer hangen.

 • Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de hal (zo kunnen mensen die getraind hebben lekker gaan douchen).

 • Kom maximaal 15 minuten voor je training naar de hal.

 • Blijf na je training niet te lang hangen in de hal, de kantine is een betere plek om te chillen!

 • Na iedere training is elk team verantwoordelijk voor het schoonmaken van alle tijdens de training gebruikte materialen (ballen, pionnen, banken, tablet etc.). Het bestuur zal zorgen voor voldoende schoonmaakmiddelen.


Kort door de bocht: Je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen. Op het veld lekker basketballen, buiten het veld houd je 1.5e meter afstand, blijf thuis bij (milde) klachten en maak je spullen schoon.


De kantine in de AmstelCampusHal zal geopend zijn. Hier gelden andere richtlijnen dan hierboven genoemd en dit valt buiten de verantwoordelijkheid van U.S. Basketball.


ENGLISH

Of course we have to stick to the COVID-19 guidelines that were imposed by the Dutch government. Below follows a summation of the most important points:     

 • As the board of U.S. Basketball our goal is to provide you with the newest guidelines that are available. In principle, the governmental guidelines are leading for ours and each individual member is held responsible for knowing and following the guidelines. 

 • When rules are violated, leading to a fine (for instance by police or other enforcement parties), the involved individual is held responsible for paying this fine. U.S. Basketball does not hold liability for this. 

 • The latest COVID-19 guidelines are available on the governmental website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 • Besides, the latest updates and protocols by the NBB are available from: https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/

 • The most important rule: If you are not feeling well or are showing symptoms like a cold, a running nose, sneezing, sore throat, (light) cough, shortness of breath, a fever, and/or loss of smell and taste sensation, STAY HOME! We want to prevent the spread of the virus to our teammates. 

 • All sporters can be sent home by coaches/trainers/U.S. Basketball board members when showing one of the symptoms mentioned above.

 • Please follow directions by the U.S. Basketball board and employees of the AmstelCampusHal at all times. 

 • The gym will be marked by walking routes. Please always only follow this path. 

 • During practice you can play like you normally would. However, the moment you step off the field you are still expected to keep a 1.5 meter distance from each other. Note: social distancing is also expected when you:

  • Enter the AmstelCampusHal

  • Are in one of the changing rooms

  • Stepped off court before or after practice

 • In order to stay at 1.5 meters from others, please follow the following guidelines:

  • We will assign changing rooms to all teams. A schedule will be provided shortly and will be available on changing room doors during practice. Please stick to the schedule.

  • Try to dress for practice at home so you do not need to use the changing room beforehand. This way, the people that are done with practice can use the showers. 

  • Do not arrive more than 15 minutes before practice. 

  • After practice, try not to stick around the field for too long. The AmstelCampusCafe is way more fun to stick around! 

  • After each time slot, teams are responsible to clean the gear they used. This includes basketballs, cones, benches, tablets, etc.). Cleaning supplements will be provided by the U.S. Basketball board. 


In short: it’s your own responsibility to comply with these guidelines. On court and during practice, we can just play ball, but off court you have to keep the 1.5m distance from each other. Stay home if you have (even mild) symptoms and clean all the gear afterwards.


The AmstelCampulHal cafe will be opened. They have their own guidelines and this area isn’t the responsibility of US Basketball.

Comments


bottom of page